In English
In English

Henkilöstövuokraus ja vuokratyö minimoi rekrytoinnin riskit

Henkilöstövuokraus ja vuokratyövoiman käyttö työpaikoilla ovat yleistyneet 2000-luvulla. Yhä useammin työuran ensimmäinen työpaikka työmarkkinoilta saadaan vuokratyön kautta. Tutkimustieto vahvistaa, että vuokratyöntekijät viihtyvät ja ovat innokkaita työssään.

Henkilöstövuokraus ja vuokratyö – Mitä se on?

Vuokratyöntekijöitä tarjoavan yrityksen palveluiden avulla on turvallista rekrytoida uutta henkilökuntaa. Henkilöstövuokrausyrityksen vastuulla on rekrytoida tehtävään sopiva työntekijä, ja kustannuksia on helpompi ennakoida. Henkilöstövuokrauspalveluja kaipaava yritys saa nopeasti ammattitaitoiset tekijät kustannustehokkaasti, koska esimerkiksi rekrytoinnin piilokustannukset jäävät Amikolle.

– Hinnoittelumme on aina asiakaslähtöistä ja perustuu yhdessä sovittuun malliin. Tutustumme aina ensin kunnolla asiakasyrityksen toimintaan ja siihen, minkälaiseen työhön työntekijää tarvitaan. Näin voimme taata asiakkaillemme parhaat mahdolliset tekijät työmarkkinoilta, myyntijohtaja Jarno Salmela sanoo.

Lainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, milloin yritys voi käyttää vuokratyöntekijöitä. Laki määrittelee kuitenkin, että määräaikaiseen työsuhteeseen pitää aina olla peruste.
Amikolla on jatkuvasti kasvava joukko pitkäaikaisia yritysasiakkaita, jotka luottavat kykyihimme täyttää työvoiman tarve. Vuokratyövoiman käyttö on yleisintä silloin, kun työvoiman tarve tulee yllättäen tai lisää työntekijöitä tarvitaan hetkellisesti purkamaan ruuhkia tuotannossa.

– Yleinen uskomus on, että henkilöstövuokraus on yritykselle merkittävän kallista. Se ei ole koko totuus, kun vertaa tilanteeseen, jossa yrityksen on käytettävä aikaa ja resursseja raskaisiin rekrytointeihin, Salmela selventää.

Vakituisen työntekijän palkkaaminen voidaan nähdä myös riskinä liiketoiminnassa. Tuskin yhdelläkään yrityksellä on varaa palkata epäsopivaa tekijää työyhteisöönsä?

”Amiko minimoi rekrytointeihin liittyvät riskit ja etsii parhaan ammattilaisen jokaiseen työtehtävään.”

Missä vuokratyövoimaa käytetään?

Amikon kautta työllistyy kuukausittain satoja ammattilaista monille eri aloille. Tyytyväisten yritysasiakkaidemme määrä kasvaa jatkuvasti ja avoimia työpaikkoja on tarjolla ajoittain yli 300 kuukaudessa. Yleisesti ottaen, vuokratyövoiman ja Amikon palveluiden käyttö on yleisintä aloilla, jossa työvoiman tarve vaihtelee.

Näille aloille on tyypillistä luonnollinen suhdannevaihtelu, kausityöntekijöiden tarve tai projektiluontoinen työskentely. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennus- ja purkuala, jossa jokainen työmaa käsitetään erillisenä projektina. Näillä aloilla tarve osaavalle työvoimalle saattaa tulla hyvinkin nopeasti, kun työmaan aikataulu ei jousta.

”Amiko välittää ammattitaitoiset tekijät sinne missä tarvitaan. Asiakkaistamme suuri osa tulee teollisuuden, rakentamisen, logistiikan tai kaupan alalta. Emme rajaa toimintaamme liian kapealle sektorille.”

Saatamme yhteen myös teollisuuden, rakentamisen ja logistiikka-alan sekä osaavat työntekijät. Näillä aloilla Amikolla on määrällisesti eniten asiakkaita ja usein huutava tarve ammattitaitoisille suorittavan työn tekijöille. Tuotantomäärien kasvaessa linjastolle tarvitaan ripeästi ammattitaitoista vuokratyövoimaa, eikä resursseja vievien rekrytointien käynnistämiseen ole aikaa.

Kun kysyntä kasvaa ja työvoimaa tarvitaan ripeästi, auttaa Amiko hankkimaan soveltuvat tekijät tehtäviin. Henkilöstövuokrauspalvelua meiltä ostavan yrityksen ei tarvitse huolehtia työntekijän lakisääteisistä kustannuksista tai rekrytoinnin mukanaan tuomasta byrokratiasta.

Globaali COVID-19 -pandemia kiihdytti vähittäistavarakaupan liiketoimintaa ja nosti kaupan alaa myös Amikon portfoliossa. Suomalaiset ketjut tekivät ennätystuloksia, kun kuluttajilla oli patoutunuttu ostovoimaa kotimaassa. Nyt moni toimija investoikin kasvuun ja samalla työvoiman kysyntä kiihtyy. Amiko välittää kaupan alalle jatkuvasti kausityöntekijöitä ja osaajia purkamaan alan ruuhkahuippuja.

Henkilöstövuokraus johdattaa usein myös vakituiseksi työntekijäksi

Tavoitteemme on saattaa yhteen työt ja niiden tekijät. Vaikka Amikon liiketoiminta perustuu vuokratyön välittämiselle, ei ole tavatonta, että hyvin työnsä hoitanut vuokratyöntekijä päätyy lopulta vakituiseksi työntekijäksi yrityksen palkkalistoille.

– Iso osa asiakkaistamme tarjoaa työntekijälle ensimmäisen ponnahduslaudan työelämään. Olemme tarkkoja siitä, että jokainen välittämämme vuokratyöntekijä on motivoitunut työhönsä ja soveltuva tehtävään, Salmela kertoo vuokratyöntekijöistä.

”Kaikki tekemisemme tähtää osaavien tekijöiden työllistämiseen.”

Yhä useammin henkilöstövuokraus on yritykselle tehokas väylä rekrytoida työvoimaa. Vuokratyön etu on siinä, että työllistäminen on yrityksen näkökulmasta riskitöntä. Amikon kautta voitte työllistää tekijän nopeasti. Kun työntekijä oppii talon tavoille, ei ole tavatonta, että hänet palkataan asiakasyritykseen vakituiseksi työvoimaksi. Nämä tarinat ilahduttavat, vaikka menetämmekin aina hyvän tekijän. Tapaukset kertovat kuitenkin siitä, että Amikolla on onnistuttu.
henkilostovuokraus

Lisää juttuja

Scroll to Top