In English
In English

Persoonallisuus (Thomas HPTI)

Ennakoi menestysmahdollisuudet työssä ja ymmärrä paremmin työntekijöittesi tapoja työskennellä

Miksi arvioitavan henkilön persoonallisuudesta kannattaa olla kiinnostunut?

Kun rekrytoit uutta henkilöä, on tärkeää tietää, että hänellä on oikea kokemus ja pätevyys. Kokemus ei kuitenkaan ennusta luotettavasti työssä menestymistä. Frank L. Schmidtin ja John E. Hunterin (1998) tutkimus Amerikan psykologiliitolle osoitti, että yksilöiden persoonallisuuden piirteet, käyttäytymispiirteet ja kyvykkyydet ennustavat paremmin työntekijöiden tuottavuutta ja suoriutumista työtehtävissä kuin heidän aiempi työkokemuksensa.

Persoonallisuusarviointi on tehokas työkalu sekä johtajuuden kehittämiseen että rekrytointiin. Se auttaa tunnistamaan henkilöt, joilla on potentiaalia menestyä johtajana, ja antaa näkemystä siitä, kuinka henkilö voisi kehittää johtamistaitojaan.

HPTI antaa sinulle paremman käsityksen henkilöstä kuin pelkkä CV ja haastattelu vastaamalla kysymyksiin kuten:

  • Kuinka hyvin henkilö selviytyy stressaavista tilanteista?
  • Onko hänellä vahva työetiikka?
  • Pystyykö hän työskentelemään epävarmoissa olosuhteissa?
  • Onko hän avoin uusille työskentelytavoille?
  • Kuinka hän suhtautuu vaikeisiin keskusteluihin?
  • Menestyykö hän kilpailuhenkisessä ympäristössä?

Tutkimusten mukaan saat luotettavimman kuvan hakijoiden potentiaalista käyttämällä useampia eri arviointimenetelmiä esim. persoonallisuus (HPTI), työkäyttäytyminen (HPA) ja kognitiivinen kyvykkyys (GIA).

HPTI-arvioinnissa mitataan kuutta persoonallisuuden piirrettä, jotka vaikuttavat ihmisen koko työuraan.

Tunnollisuus
Korkean tunnollisuuden omaavat henkilöt ovat taipuvaisia keskittymään tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Heillä on sisäistä motivaatiota. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi ovat taipuvaisia olemaan rennompia ja ottamaan asiat vastaan sellaisina kuin ne tulevat.

Sopeutumiskyky
Korkean sopeutumiskyvyn omaavat henkilöt ovat todennäköisemmin rauhallisia myös stressaavissa
tilanteissa ja harvemmin kokevat stressiä tai negatiivisiä tunteita. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi, voivat suhtautua asiaan intensiivisemmillä tunnepitoisilla reaktioilla ja stressillä sekä paineella.

Uteliaisuus
Korkean uteliaisuuden omaavat henkilöt pitävät uusista asioista, oppimisesta ja vaihtelusta toimintaympäristössään. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi pitävät enemmän tavanomaisesta lähestymistavasta ja luotettaviksi tunnetuista menetelmistä.

Epävarmuuden ja kompleksisuuden hyväksyminen
Korkean epävarmuuden ja kompleksisuuden hyväksymisen omaavat henkilöt sopeutuvat epävarmoihin tilanteisiin ja nauttivat kompleksisuudesta. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi, pitävät enemmän selkeydestä ja yksikertaisista vastauksista ongelmiin.

Riskinottokyky
Korkean riskinoton omaavat henkilöt ovat kiinnostuneita ratkaisemaan henkilöiden välisiä ristiriitoja proaktiivisesti, eivätkä he pelkää vastakkainasettelua. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi, ovat todennäköisemmin miellyttäviä ja välttävät konflikteja.

Kilpailullisuus
Korkean kilpailullisuuden omaavat henkilöt motivoituvat vallasta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista, haluten voittaa. Henkilöt, joilla tämä piirre on alhaisempi, pitävät enemmän vakaammasta ympäristöstä.

Lue myös

Johtajuustaidot uudelle tasolle – Thomas Suomen uusi menetelmä auttaa rekryissä ja johtajien koulutuksessa

Johtajuus on liiketoiminnan sielu. Se on punainen lanka, joka kutoo organisaation erilaiset osaset yhteen, määrittää kulttuurin, ja kantaa yrityksen visiota eteenpäin. Hyvät johtajat voivat nostaa yrityksen toiminnan uusiin korkeuksiin, innostaa tiimejä saavuttamaan mahdottoman näköiset tavoitteet ja luoda työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi kukoistaa. Huono johtajuus on myrkkyä organisaatiolle. Pahimmillaan se

Lue koko juttu

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top