In English
In English

Vahvat arvot toiminnan ytimessä

Amikon arvot – merkityksellisyys, kunnioittaminen, luotettavuus sekä aitous ja avoimuus – muodostavat yrityksen perustan ja ohjaavat kaikkea toimintaa. Ne korostavat työntekijöiden kehittymismahdollisuuksia, tehokasta vuorovaikutusta niin sisäisesti kuin ulkoisesti, vastuullista toimintaa ja laadukasta palvelua. Näiden yhteisesti määritettyjen arvojen kautta Amikon työntekijät pyrkivät joka päivä luomaan lisäarvoa niin toisilleen kuin asiakkailleenkin.

Merkityksellisyys

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittää itseään ja edetä urapolullaan. Työssä viihtyminen ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat meille sydämen asioita. Kannamme yhteiskuntavastuumme ylpeänä ja ymmärrämme työmme vaikutuksen sekä yksilöön että laajemmin yhteiskunnassa.

Etenemismahdollisuudet ja kehittyminen työssä ovat meille tärkeitä, samoin kuin työntekijöidemme mahdollisuus tehdä juuri sitä työtä, mitä he parhaiten osaavat ja haluavat tehdä. Amikolla jokainen voi olla oma itsensä, ja me tuemme heitä matkalla kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

Kunnioittaminen

Arvostamme toistemme työtä ja olemme kiinnostuneita toistemme kuulumisista. Kunnioitamme kaikkien mielipiteitä ja olemme avoimia sekä rakentavia niissäkin tilanteissa, joissa mielipiteissä tai arvoissa on erimielisyyksiä.

Tukemalla ja arvostamalla toisiamme rakennamme perustan toimivalle ja aikaansaavalle työyhteisölle. Kunnioittaminen on avain luottamukselle ja menestykselle, sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme kanssa.

Aitous ja avoimuus

Aito ja avoin Amiko on sitoutunut rehelliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Uskomme, että avoimuus ja aitous ovat voimavaroja, jotka auttavat meitä menestymään yhdessä asiakkaidemme ja työntekijöidemme kanssa. Ne ovat perusta vahvalle ja pitkäaikaiselle yhteistyölle, joka tuo lisäarvoa kaikille osapuolille.

Luotettavuus

Pidämme lupauksemme ja tunnemme vastuumme. Teemme sen, mitä lupaamme sovitussa aikataulussa ja pidämme kiinni sopimuksista. Luotamme toisiimme ja siihen, että jokainen hoitaa työnsä. Emme lupaa sellaista, mitä emme pysty pitämään.

Luotettavuus on meille tärkeää, sillä se takaa asiakkaillemme laadukkaan ja ammattitaitoisen palvelun. Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita. Vain näin voimme yhdessä kehittää ja oppia uutta.

Scroll to Top