In English
In English

Tunneälykkyys (TEIQue)

TEIQuen avulla voidaan tarkasti ja objektiivisesti mitata tunneälytaidollista osaamista työssä.

TEIQue kertoo, miten henkilö tunnistaa omia ja toisten ihmisten tunteita. Se kuvaa, miten oman käsityksesi mukaan ymmärrät, käsittelet ja hyödynnät tietoa omista ja toisten tunteista päivittäisessä elämässäsi.

TEIQue on tieteellinen menetelmä, jonka avulla voidaan tarkasti ja objektiivisesti mitata tunneälytaidollista osaamista työssä. Vahvat tunneälytaidot yhdistetään usein hyvään suoriutumiseen työssä. Saat TEIQuen avulla vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka tietoinen henkilö on omista vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan?
 • Kuinka henkilö ymmärtää toisten tunteita?
 • Miten henkilö ylläpitää ihmissuhteita?
 • Millainen motivaatio ja mukautumiskyky henkilöllä on?
 • Miten henkilö reagoi painetilanteissa?

Tunneälytestin tausta ja teoria

TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) perustuu Konstantinos V. Petridesin teoriaan emotionaalisesta älystä. Teoria on vuodelta 1998. Se on yksi maailman tutkituimmista ja laajimmin sovelletuista psykometrisista instrumenteista.

Petridesin teoria käsittelee henkistä älykkyyttä ryhmänä emotionaalisia itsekäsityksiä, jotka sijaitsevat persoonallisuuden hierarkioiden alemmilla tasoilla. Testi käsittelee ja arvioi yksilön tunnemaailmaa kattavasti.

Muiden psykologisten ominaisuuksien lisäksi TEIQue arvioi uskomuksemme emotionaalisista kyvyistämme (esim. kuinka hyväksi uskomme kykymme tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia ja muiden tunteita).

Nämä uskomukset ennustavat voimakkaasti erilaisia ​​käyttäytymismalleja työpaikalla, jotka vaikuttavat moniin asioihin kuten:

 • yksilön suorituskykyyn työssä,
 • työtyytyväisyyteen,
 • työstressiin,
 • johtajuuteen,
 • sitoutumiseen organisaatioon,
 • kykyyn työskennellä ryhmässä.

Hyödynnä tunneälytestiä liiketoimintasi kehittämisessä

Rekrytoi tunneälykkäitä henkilöitä

 • Tunnista, miten henkilöt tiedostavat omia ja toisten tunteita
 • Ymmärrä paremmin, miten henkilöt motivoituvat ja reagoivat muutokseen

Mahdollista sitoutuminen

Tunnista ja kehitä tunneälykästä johtamista, joka luo mahdollisuuksia ihmisten sitoutumiseen

Tue johtajien kehittymistä

 • Paranna johtajien ja esihenkilöiden itsetuntemusta
 • Auta heitä kehittämään omaa vuorovaikutustaan

Tue työhyvinvointia

 • Tunnista henkilökohtaiset tunnetaitojen kehitysalueet
 • Tue kehityssuunnitelmien laatimisessa

Tunneälytestin luotettavuus

Thomas TEIQuelle on tehty tiukat tieteelliset testit sen luotettavuuden ja pätevyyden todistamiseksi psykologisena arviointina.

Testi on rekisteröity British Psychological Society (BPS):ssä sen jälkeen, kun se auditoitiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) edustaa 36 eri Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien kaikki EU-maat.

Thomas International kehittää TEIQeu:ta jatkuvasti. Aiemmin kehitystyötä tehtiin Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Thomas TEIQue täyttää psykometriset vaatimukset työpsykologiaan sopivana työkaluna.

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top