In English
In English

Perehdytysvalmennus varmistaa johtajan menestyksen uudessa roolissa

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytysvalmennus auttaa avainhenkilöitä sopeutumaan nopeasti uusiin työtehtäviin ja uuteen työkulttuuriin. Onnistunut alku uudessa johtotehtävässä parantaa merkittävästi johtajan mahdollisuuksia menestyä tehtävässä.

Sata päivää aikaa onnistua

Uuden johtajan sata ensimmäistä työpäivää ovat ratkaisevia sekä hänelle itselleen että hänet palkanneelle yritykselle. Näiden päivien aikana työntekijät luovat mielikuvan uudesta johtajasta ja muodostavat näkemyksen hänen kyvyistään, sitoutumisestaan ja johtamistavastaan.

Johtajalle sata ensimmäistä päivää tarjoaa mahdollisuuden oppia yrityksen toimintatavoista, rakenteesta, kulttuurista ja strategiasta. Siksi nämä päivät kannattaa käyttää hyvin.

Perehdytysvalmennuksella varmistetaan johtajan menestys uudessa roolissa. Valmennuksessa hänelle annetaan selkeät tavoitteet, suunnitelma ja kattava ymmärrys yrityksestä ja työyhteisöstä. Näiden työkalujen avulla hänen on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet ja saada henkilöstö ja koko organisaatio mukaan tarvittaviin muutoksiin.

Perehdytys on oleellista myös siinä, että uusi johtaja saavuttaa työntekijöiden luottamuksen. Perehdytyksen jälkeen hänen tuntee kulttuurin ja sitä kautta hänen on helpompi luoda hyvät suhteet työntekijöihin.

Perehdytysvalmennuksen tukena voidaan käyttää johdon arviointeja.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi.

Jukka Alanne

Liiketoimintajohtaja
Scroll to Top