In English
In English

Kognitiivinen kyvykkyys (GIA)

Mittaa henkilöstösi joustavaa älykkyyttä ja oppimiskykyä.

Thomas Internationalin ainutlaatuinen kykytesti vie vain 30 minuuttia. GIA antaa helposti omaksuttavan tuloksen yksilön yleisestä oppimisnopeudesta. Tulosten avulla sitoutat henkilöstösi haastamalla heitä sopivasti.

Kykytesti mittaa yksilön

 • Joustavaa älykkyyttä
 • Keskittymistä
 • Koulutettavuutta
 • Tiedon käsittelynopeutta
 • Kehittymispotentiaalia.

Kykytestin avulla selvität vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka sopeutuva henkilö on muutokseen?
 • Selviytyykö hän työn henkisistä vaatimuksista?
 • Minkälaiset ongelmanratkaisutaidot henkilöllä on?
 • Missä määrin yksilö voi kehittyä koulutuksen avulla?
 • Onko työssä tekijälleen tarpeeksi haastetta?
 • Voisiko henkilö ajaa muutosta organisaatiossa?

GIA-kykytesti mittaa yksilön kykyä viidellä eri osa-alueella:

 • Päättely
 • Havaintonopeus
 • Numeronopeus ja -tarkkuus
 • Sanojen ymmärtäminen
 • Avaruudellinen hahmottaminen.

Mihin GIA-kykytesti sopii?

GIA-kykytesti lisää henkilöstösi suorituskykyä, kun jokaisen osaamisalueet on kartoitettu ja työskentelytavat voidaan mukauttaa palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla yksilöiden henkilökohtaisia piirteitä ja taipumuksia.

GIA:n avulla vähennät henkilöstön vaihtuvuutta ja parannat työhyvinvointia, kun tekijöiden kykyvaatimukset tehtävään nähden on oikein mitoitettu. Testin avulla tunnistat kehityspotentiaalit (Talent Management) ja vähennät koulutuskustannuksia.

GIA auttaa myös seuraajasuunnittelussa, kun poislähtijän tilalle pitää löytää uusi osaaja ja ehkäisee vuorovaikutusongelmia.

GIA on auditoitu Ison-Britannian Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS).

GIA-kykytesti mittaa yksilön kykyä viidellä eri osa-alueella:

1

Päättely

 • Tehdä päätelmiä
 • Ratkaista ongelmia saatavilla olevan tiedon pohjalta
 • Tehdä oikeita johtopäätöksiä.
 • Säilyttää tietoa lyhytkestoisessa muistissa ja ratkaista ongelmia

2

Havaintonopeus

 • Havaita yksityiskohtia
 • Tunnistaa yhtäläisyyksiä
 • Havaita poikkeamia
 • Tarkistaa virheettömyys ja tarkkuus
 • Sivuuttaa epäolennaiset seikat

3

Numeronopeus- ja tarkkuus

 • Käsitellä numeroita
 • Keskittyä numeerisiin arvoihin
 • Toimia määrällisten käsitteiden parissa

4

Sanojen ymmärtäminen

 • Ymmärtää sanoja
 • Tunnistaa merkitykseltään samankaltaisia tai vastakkaisia sanoja
 • Ymmärtää kirjallisia ja suullisia ohjeita

5

Avaruudellinen hahmottaminen

 • Käsitellä abstrakteja kuvia tai asioita
 • Vertailla muotoja
 • Hahmottaa muotojen ja kuvioiden yhteensopivuutta

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top