In English
In English

Johto

Antti Jussila Amiko

Antti Jussila

Liiketoimintajohtaja

Riikka Sauramäki

Talousjohtaja

Jari Parkkinen

Toimitusjohtaja, hallituksen pj.

Marko Määttä

Kaupallinen johtaja, Partner

Tomi Mäkinen

Talouspäällikkö, Partner

Katarzyna Stefanska

Henkilöstöjohtaja, Partner

Anne Viinamäki

Henkilöstöpäällikkö, Partner

Antti Karlsson

Operatiivinen päällikkö, logistiikka
Scroll to Top