In English
In English

Työkykyneuvonta

Työkykyneuvonta -palvelu tukee työnantajia työelämän haastavissa tilanteissa, joissa työntekijän työssä suoriutumisen taso on alentunut. Se helpottaa esihenkilön ja hr-henkilön työtä tarjoamalla kynnyksettömän jalkautuvan palvelun työpaikalle. Tavoitteena on työhön liittyvien haasteiden ratkaiseminen yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa. 

Työkykyneuvonta tarjoaa työntekijälle tukea työ- ja toimintakyvyn ongelmiin. Se auttaa heitä tunnistamaan vahvuutensa ja siirtymään räätälöityihin tai uusiin työtehtäviin, jossa heidän osaamistaan, kokemustaan ja motivaatiotaan voidaan hyödyntää paremmin.

Motivoivassa työtehtävässä työntekijän työtyytyväisyys ja elämänlaatu lisääntyvät samalla kun sairauspoissaolot vähenevät.

 Palvelu toimii johdon ja henkilöstöhallinnon työkykyjohtamisen työkaluna. Työntekijän tukeminen vahvistaa positiivista työnantajamielikuvaa. Työkykyneuvonnalla voidaan myös pienentää työkyvyttömyyseläkemaksuriskiä.  

Neljä syytä käyttää Amikon työkykyneuvonta- palvelua

1

Työntekijän hyvinvointi ja työuran pidentäminen

Työkykyneuvonta-palvelun avulla työntekijä voi löytää paremmin omaan osaamiseensa, kokemukseensa ja motivaatioonsa sopivia työtehtäviä. Tämä lisää työtyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä parantaa elämänlaatua. Näiden avulla työntekijää autetaan pysymään työkykyisenä ja jatkamaan työuraansa.

2

Apua työnantajan sairauspoissaolokustannuksiin

Työntekijän sairauspoissaolo voi muodostaa merkittäviä kustannuksia työnantajalle. Työntekijän ohjaaminen soveltuvampiin tehtäviin parantaa motivaatiota ja vähentää sairauspoissaoloja. 

3

Osaamisen parempi hyödyntäminen

Työkykyneuvonta auttaa työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa ja hyödyntämään näitä työurallaan. Osaamisen tunnistamisessa hyödynnämme Thomas -henkilöarviointeja ja -kykytestejä.

4

Työkyvyttömyyseläkemaksuriskin parempi hallinta

Yrityksissä voidaan vaikuttaa sairauspoissaoloihin työskentelyolosuhteiden ja työhyvinvoinnin parantamisen sekä työterveyshuollon palvelujen kautta. Aina tämä ei kuitenkaan riitä.

Työkykyneuvonta on merkittäviä säästöjä tarjoava lisätyökalu työnantajan pakkiin.

Amiko käyttää Thomas-menetelmää valmennuksen välineenä

Thomas International on yksi maailman johtavista henkilöarvioinnin palveluja tarjoavista yrityksistä. Hyödynnämme muutosturvavalmennuksessa Thomaksen työkaluja, jotka auttavat meitä tunnistamaan jokaisen työntekijän vahvuudet ja löytämään hänelle työn, jossa hän viihtyy.

Työkykyneuvonnan käyttöönotto on helppoa

1. Työnantaja ottaa yhteyttä Amiko työkykypalveluihin

2. Työkykyvalmentaja ottaa yhteyttä työntekijään ja sopii palvelun aloittamisesta

3. Valmennus alkaa

4. Työnantajaa informoidaan valmennuksen etenemisestä

5. Työtehtävät muokataan soveltuvammaksi, työntekijä vaihtaa työpaikkaa tai aloittaa opiskelun

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten työkyneuvonta voisi palvella teitä.

Olli Pitkänen

Toimialajohtaja
Scroll to Top