In English
In English

Amiko Työkykypalvelut Oy

Amiko Työkykypalvelut Oy keskittyy työkyvyn tukemiseen ja henkilövalmennukseen. Tarjoamme yhteistyössä eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa ammatillisen kuntoutuksen palveluja, joilla pyrimme tukemaan yritysten henkilöstöä työkykyongelmien varhaisessa vaiheessa.
Palveluvalikoimaan kuuluu esimiesvalmennusta, lakisääteisiä muutosturvapalveluja, työhönvalmennusta sekä uraohjauspalveluja.

Jokainen asiakas on yksilö​

Ohjaajamme ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on laaja-alainen tuntemus työkyvyn haasteista, kuntoutuksesta ja työllistämisestä. He kohtaavat jokaisen asiakkaan yksilönä. Heillä on käytössään ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joiden avulla he ohjaavat valmennettavat vaikeiden vaiheiden yli, kohti uutta uraa.

Hyödynnämme Thomasin henkilöarviointeja, joiden avulla tunnistamme asiakkaidemme vahvuudet ja osaamisalueet, ja pystymme ohjaamaan heitä kohti uravalintoja, joissa heillä on suurimmat mahdollisuudet menestyä.

Vahvuutena kokeneet osaajat

Työntekijämme ovat kokeneita tekijöitä ja pitkän linjan ammattilaisia. Heillä on syvällinen ymmärrys työntekijöiden auttamisesta ja sparraamisesta tilanteissa, kun kyky suoriutua työtehtävistä tai toimia työympäristössä on syystä tai toisesta heikentynyt.

Missiomme on auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä kaikissa tilanteissa.

Palvelumme

Meillä on monipuolisia palveluja kaikkiin yrityksen henkilöstö- ja taloushallinnon tilanteisiin ja tarpeisiin.

Ammatillinen kuntoutus

Tuemme työntekijöitä työkykyongelmien varhaisessa vaiheessa ja autamme heitä löytämään uuden uran
ammatillisen kuntoutuksen kautta. Tämä saattaa sisältää uusia urapolkuja, työkokeiluja,
opiskelumahdollisuuksia tai näitä kaikkia.

Uuteen uranousuun

Etsimme yhdessä työntekijän kanssa ratkaisuja, joilla ylläpidetään ja edistetään työkykyä ennen kuin on
tarvetta ammatilliselle koulutukselle. Tarvittaessa häntä tuetaan siirtymään uusiin työtehtäviin, joissa
hänen osaamistaan, kokemustaan ja motivaatiotaan voidaan hyödyntää paremmin.

Työhönvalmennus ja uraohjaus

Autamme ja valmennamme työntekijöitä saavuttamaan työllistymisen, työssä pysymisen ja ammatillisen
kasvun tavoitteet. Uraohjauksessa tuemme heidän itsetuntemuksen kehittymistä ja selkeytämme yhdessä
ammatillisia tavoitteita.

Muutosturva

Muutosturvapalvelumme auttaa yrityksiä pääsemään eteenpäin yt-neuvotteluiden jälkeisessä arjessa.
Irtisanotuille työntekijöille räätälöidään valmennuspaketti, jonka avulla henkilökohtaisesta työelämän
kriisistä on mahdollista päästä eteenpäin yksilöä kunnioittavalla tavalla.

Amiko Työkykypalvelut Oy

Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi henkilöstöasioissa!

Olli Pitkänen

Toimialajohtaja

Marko Määttä

Kaupallinen johtaja, Partner
Scroll to Top