In English
In English

Tilinpäätös

Tilinpäätös on johdon tärkeä työkalu. Se antaa realistisen kuvan yrityksen liiketoiminnasta ja sen taloudellisesta tilasta. Se auttaa päätöksenteossa, arvioimaan kannattavuutta ja maksuvalmiuksia sekä tekemään strategisia päätöksiä. Tilinpäätöksen sisältö ja muotoseikat määritellään tarkasti kirjanpitolailla ja -asetuksilla. 

Tilinpäätös on yrityksen taloudellinen raportti, joka koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja rahavirtalaskelmasta. Sen avulla voit seurata toimintaa, täyttää lakisääteiset velvoitteet ja tarjota avoimuutta ja luotettavuutta sidosryhmillesi, kuten omistajille, sijoittajille, velkojille ja viranomaisille. 

Miksi tilinpäätös kannattaa ulkoistaa Amikon ammattilaisille?

1

Meillä on syvällistä tietoa kirjanpidosta, taloushallinnosta ja tilinpäätöksen laadinnasta. Omaamme viimeisimmän tiedon kirjanpitosäännöksistä ja verolainsäädännöstä. Nämä takaavat sen, että tilinpäätös on oikein laadittu ja se noudattaa lakeja ja standardeja.

2

Meillä on kokemusta tilinpäätösten tarkastelusta ja analysoinnista. Havaitsemme mahdolliset virheet, epätarkkuudet ja puutteet ja korjaamme ne ennen tilinpäätöksen valmistumista. Saat virheettömän ja tarkan tilinpäätöksen sekä verottajalle että päätöksenteon tueksi.

3

Meillä on riittävästi resursseja ja ajantasaiset ohjelmat, joita tilinpäätöksen valmisteluun tarvitaan. Käsissämme tilinpäätös valmistuu aina ajallaan. 

Scroll to Top