In English
In English

Työkäyttäytyminen (Thomas HPA)

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi kuvaa yksilön työskentelyvahvuuksia eri työtilanteissa. 

Saat 8 minuutissa kattavan näkemyksen henkilön luontaisesta työkäyttäytymisestä

Työnantaja, joka ymmärtää työntekijöidensä toimintatyylejä, tekee osuvampia päätöksiä rekrytoinneissa, kykenee kehittämään ja johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämistä.

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) kertoo henkilön työkäyttäytymisestä ja auttaa tuloksellisesti johtamaan erilaisen toimintatyylin omaavia henkilöitä. Analyysin avulla saat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat henkilön vahvuudet?
 • Mikä motivoi henkilöä työssä?
 • Mitkä mahdolliset rajoitteet voivat heikentää menestymistä tehtävässä?
 • Millaisiin tehtäviin henkilö sopii parhaiten?
 • Onko henkilö tuloshakuinen?
 • Miten henkilö vaikuttaa toisiin ihmisiin?
 • Miten henkilö toimii muutostilanteissa?

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysilla saat 8 minuutissa selville, kuinka henkilöt toimivat työssään.

Thomas HPA on luotettava tapa arvioida henkilön työtoimintatyyliä ja sitä käytetään globaalisti

In the art of the 1950s and 1960s, Dr. Thomas Hendrickson developed the Personal Profile Analysis (PPA) based on the research theory of psychology Dr. William Moulton Marston ”Emotions of Normal People”. The Thomas HPA is an ipsative forced choice test that comprehensively investigates a person’s work behavior in different situations.It can be used to quickly and reliably obtain comprehensive information to support e.g. a person’s management, recruitment or development.

Marston’s original theory found four different ways of working at work. He also discovered that a person’s ways of acting at work are connected to a positive or conflicting social environment: the ways of acting partly determine how an individual interacts with others.

Marstonin DISC-profiilien nimitykset tulevat seuraavista termeistä:

 • Dominance,
 • Influence,
 • Submission/Steadiness,
 • Compliance.

Most of us have all these qualities, we are an individual sum of different qualities. Thomas HPA reliably describes how people act in situations that they perceive to be favorable or challenging. The analysis also reveals whether the person’s way of reacting is proactive or reactive, whether the person is motivated by things or people, and what motivates the person and what kind of benefit he brings to the organization based on his operating style.

Thomas HPA -analyysin tuloksellinen hyödyntäminen yrityksessäsi

Rekrytoi työkulttuuriisi sopivia henkilöitä

 • Löydä soveltuvimmat hakijat
 • Yhdistä työrooliin sopivat toimintatyylit

Motivoi ja sitouta henkilöstöä

 • Ymmärrä, mikä motivoi
 • Tunnista työtehtävät, joissa henkilön vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa

Tue henkilökohtaista kehitystä

 • Tunnista vahvuudet
 • Paikanna kehitysalueet

Paranna viestintää ja tiimityötä

 • Ymmärrä tarvittava viestintätyyli erityisesti erilaisissa muutoksissa
 • Tunnista oma ja toisten toimintatyyli, rakenna tiimien toimintaa

Auditoitu analyysityökalu

Thomas HPA on auditoitu Ison-Britannian Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS). Thomas HPA auditoitiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.

Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti. Aiemmin kehitystyötä tehtiin Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Thomas HPA -analyysillä on myös Helsingin yliopiston lausunto rakennevaliditeetin osalta.

Thomas HPA täyttää psykometriset vaatimukset työpsykologiaan sopivana työkaluna.

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top