In English
In English

Työkäyttäytyminen (Thomas HPA)

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi kuvaa yksilön työskentelyvahvuuksia eri työtilanteissa. 

Saat 8 minuutissa kattavan näkemyksen henkilön luontaisesta työkäyttäytymisestä

Työnantaja, joka ymmärtää työntekijöidensä toimintatyylejä, tekee osuvampia päätöksiä rekrytoinneissa, kykenee kehittämään ja johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämistä.

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) kertoo henkilön työkäyttäytymisestä ja auttaa tuloksellisesti johtamaan erilaisen toimintatyylin omaavia henkilöitä. Analyysin avulla saat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat henkilön vahvuudet?
 • Mikä motivoi henkilöä työssä?
 • Mitkä mahdolliset rajoitteet voivat heikentää menestymistä tehtävässä?
 • Millaisiin tehtäviin henkilö sopii parhaiten?
 • Onko henkilö tuloshakuinen?
 • Miten henkilö vaikuttaa toisiin ihmisiin?
 • Miten henkilö toimii muutostilanteissa?

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysilla saat 8 minuutissa selville, kuinka henkilöt toimivat työssään.

Thomas HPA on luotettava ja globaalisti käytetty menetelmä henkilön toimintatyylin arviointiin

1950- ja 1960-luvuilla psykologi Dr. Thomas Hendrickson kehitti Thomas HPA -testin käyttäen pohjana Dr. William Moulton Marstonin ”Emotions of Normal People” -teoksen psykologista teoriaa. Thomas HPA on ipsatiivinen pakkovalintatesti, joka tutkii kattavasti henkilön työskentelytapaa erilaisissa tilanteissa. Sitä voidaan käyttää nopeasti ja luotettavasti kartoittamaan henkilön luontaista toimintatyyliä esimerkiksi rekrytoinnin tai kehittämisen yhteydessä.

Marstonin DISC-profiilien nimitykset tulevat seuraavista termeistä:

Marstonin alkuperäinen DISC-teoria tunnisti neljä erilaista toimintatapaa. Nämä toimintatavat osittain määrittävät sen, miten yksilö toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. DISC-profiilien nimet perustuvat termeihin hallitsevuus (dominance), vaikuttavuus (influence), pysyvyys (submission/stediness) ja myöntyvyys (compliance).

Suurin osa meistä omaa kaikkia näitä ominaisuuksia jossain määrin. Silti olemme yksilöllinen yhdistelmä em. piirteitä. Thomas HPA -arviointi kuvaa luotettavasti, miten ihmiset toimivat heille suotuisissa tai haastaviksi koetuissa tilanteissa. Analyysi kertoo myös, onko henkilön reagointitapa ennakoiva vai reagoiva, kohdentuuko hänen huomionsa enemmän asioihin vai ihmisiin, sekä mitkä tekijät häntä motivoivat ja millaista hyötyä hän toimintatyylinsä perusteella tuo organisaatiolle.

Thomas HPA -analyysin tuloksellinen hyödyntäminen yrityksessäsi

Rekrytoi työkulttuuriisi sopivia henkilöitä

 • Löydä soveltuvimmat hakijat
 • Yhdistä työrooliin sopivat toimintatyylit

Motivoi ja sitouta henkilöstöä

 • Ymmärrä, mikä motivoi
 • Tunnista työtehtävät, joissa henkilön vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa

Tue henkilökohtaista kehitystä

 • Tunnista vahvuudet
 • Paikanna kehitysalueet

Paranna viestintää ja tiimityötä

 • Ymmärrä tarvittava viestintätyyli erityisesti erilaisissa muutoksissa
 • Tunnista oma ja toisten toimintatyyli, rakenna tiimien toimintaa

Auditoitu analyysityökalu

Thomas HPA on auditoitu Ison-Britannian Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS). Thomas HPA auditoitiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.

Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti. Aiemmin kehitystyötä tehtiin Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Thomas HPA -analyysillä on myös Helsingin yliopiston lausunto rakennevaliditeetin osalta.

Thomas HPA täyttää psykometriset vaatimukset työpsykologiaan sopivana työkaluna.

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top