In English
In English

Vastuullinen ja eettinen toimintamalli

Noudatamme Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjä Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsenenä. Emme koskaan peri rekrytoiduilta maksuja emmekä myöskään salli yhteistyökumppaneidemme tekevän niin.

Toimintaamme ohjaavat kansalliset ja kansainväliset eettiset säännökset ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa. Ne varmistavat, että työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi ovat etusijalla koko rekrytointiprosessin ajan. Tämä sisältää muun muassa työehtojen noudattamisen, oikeudenmukaisen palkkauksen ja työturvallisuuden takaamisen.

Tasa-arvoinen ja syrjimätön työelämä

Olemme sitoutuneet tasa-arvoiseen ja syrjimättömään työelämään. Vaadimme myös asiakkailtamme ehdotonta sitoutumista syrjimättömyyteen. Tämä tarkoittaa, että terveydenhuoltoalalla työskentelevillä, työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen saapuneilla maahanmuuttajilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun ja turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa samoja työehtoja ja -olosuhteita, sosiaalietuuksia ja ammatillisia velvoitteita kuin vastaavassa ammatillisessa asemassa ja tehtävissä toimivilla Suomen kansalaisilla.

Olemme Filippiinien hallinnon (POEA) virallisesti hyväksymä työnantaja

Teemme sekä Suomessa että ulkomailla yhteistyötä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Jokainen yhteistyökumppanimme täyttää korkeat laatustandardimme ja he ovat sitoutuneita vastuulliseen toimintaan. Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, sillä haluamme taata parhaan mahdollisen palvelun sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Olemme Filippiinien hallinnon ( POEA-Philippine Overseas Employment Administration) virallisesti hyväksymä työnantaja.  

Filippiiniläinen yhteistyökumppanimme LifeLinks International Resources, Inc. on osa PTC Groupia. LifeLinks International Resources toimittaa vuosittain suuren määrän työntekijöitä eri puolille maailmaa. Voimme luottaa kumppanimme korkealaatuiseen rekrytointiprosessiin ja tiedämme, että työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.

Sairaanhoitajien oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa teemme yhteistyötä Ekamin kanssa. Yhteistyö varmistaa, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja integroitua suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään työn ohessa.

Scroll to Top