In English
In English

Amikon vastuullisuus -ohjelma

Amiko on olemassa, jotta yritykset ja ihmiset löytävät kestävän työelämän ratkaisevat tekijät. Me autamme ihmisiä ja yrityksiä menestymään tukemalla työelämän tärkeimpien tekijöiden toimintakykyä, jaksamista, osaamista, kuntoutumista ja kohtaamista sekä onnistunutta yhteistyötä.

Palveluillamme ja ratkaisuillamme me rakennamme toimivaa yhteiskuntaa.

Vastuullisuusohjelmamme perusta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa.

Vastuullisuuslupauksemme:
Me varmistamme työelämän ratkaisevat tekijät.

Rakennamme kestävää työelämää

Suomi tarvitsee tekijöitä – toimivia yrityksiä ja osaavia ihmisiä, jotka tekevät kannattavaa yhteistyötä niin, että kaikki voittavat. Palveluillamme ja ratkaisuillamme me varmistamme, että organisaatioilla on käytössään menestyksen tekijät: osaavaa työvoimaa ja taloudenhallintaa, ymmärrystä työhyvinvoinnista, sujuvaa työtä tukevia ohjelmistoja ja kykyä vastata markkinoiden sekä yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Henkilöstön hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja työurien tukeminen ovat keskeinen osa kestävää työelämää ja siksi myös meidän liiketoimintamme kulmakivi.

Lue blogistamme kuinka Amiko auttoi Hannea löytämään uuden urapolun sairastumisen jälkeen.  

Amiko Kestävä työelämä
Amiko tukee monimuotoista yhteiskuntaa

Tuemme monimuotoista yhteiskuntaa

Osaajapula, jaksamisen haasteet, yhteiskunnan polarisoituminen, työvoiman liikkuvuus ja yksilöllisyyden korostuminen tuottavat tulevaisuuteen entistä monimuotoisempia työyhteisöjä, sillä kaikki tarvitaan töihin. Siksi kaikille pitää myös mahdollistaa yhdenvertainen ja työkykyä sekä hyvinvointia tukeva työympäristö – taustasta riippumatta.
Amiko Groupin liiketoiminta mahdollistaa työpaikan muun muassa täsmätyökykyisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville tekijöille. Me tuemme myös työssä jaksamista, työhön kuntoutumista ja palaamista, uudelleen kouluttautumista sekä työuran aloittamista vieraassakin kulttuurissa.

Vahvistamme kestävää arvoketjua

Kestävyys tarkoittaa meille paitsi ihmisten hyvinvointia tukevaa työelämää, myös ympäristön hyvinvoinnin edistämistä niin omassa toiminnassamme kuin asiakasyritystemme toiminnassa. Niin ikään se tarkoittaa yritysten muutoskyvykkyyden ja taloudellisesti kestävän liiketoiminnan tukemista.
Tukemalla asiakkaidemme kannattavaa liiketoimintaa erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa, talouden-hallinnassa, henkilöstötarpeiden muutoksissa ja osaamisen kehittämisessä, tuemme taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa.
Sitouttamalla ja perehdyttämällä omat työntekijämme ympäristön hyvinvointia edistäviin valintoihin, voimme auttaa myös asiakkaitamme pääsemään koko arvoketjun ilmastotavoitteisiin. Siksi myös meidän vihreillä valinnoillamme on väliä.

Amiko kestävä arvoketju
Kestävät arvoketjut

Olemme luottamuksesi arvoisia

Asiakkaidemme luottamus on toimintamme edellytys ja päämäärä. Haluamme olla kumppani, johon luotetaan vaikeissakin tilanteissa ja johon uskotaan arkaluontoisenkin tiedon, kuten henkilö- ja taloustietojen käsittelyssä.
Tiedon asianmukainen käsittely ja säilytys on keskeinen osa jokaista toimintoamme. Ymmärrämme vastuumme myös asiakkaidemme maineriskin hallinnassa.

Olemme Filippiinien hallinnon (POEA) virallisesti hyväksymä työnantaja

Teemme sekä Suomessa että ulkomailla yhteistyötä huolella valittujen kumppaneiden kanssa. Jokainen yhteistyökumppanimme täyttää korkeat laatustandardimme ja he ovat sitoutuneita vastuulliseen toimintaan. Tämä on meille ensisijaisen tärkeää, sillä haluamme taata parhaan mahdollisen palvelun sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Olemme Filippiinien hallinnon ( POEA-Philippine Overseas Employment Administration) virallisesti hyväksymä työnantaja.  

Filippiiniläinen yhteistyökumppanimme LifeLinks International Resources, Inc. on osa PTC Groupia. LifeLinks International Resources toimittaa vuosittain suuren määrän työntekijöitä eri puolille maailmaa. Voimme luottaa kumppanimme korkealaatuiseen rekrytointiprosessiin ja tiedämme, että työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta.

Sairaanhoitajien oppisopimuskoulutuksen toteuttamisessa teemme yhteistyötä Ekamin kanssa. Yhteistyö varmistaa, että sairaanhoitajilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja integroitua suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään työn ohessa.

Tasa-arvoinen ja syrjimätön työelämä

Olemme sitoutuneet tasa-arvoiseen ja syrjimättömään työelämään. Vaadimme myös asiakkailtamme ehdotonta sitoutumista syrjimättömyyteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että työperäisen maahanmuuton kautta Suomeen saapuneilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun ja turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Tämä tarkoittaa samoja työehtoja ja -olosuhteita, sosiaalietuuksia ja ammatillisia velvoitteita kuin vastaavassa ammatillisessa asemassa ja tehtävissä toimivilla Suomen kansalaisilla.

Noudatamme Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjä Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) jäsenenä. Emme koskaan peri rekrytoiduilta maksuja emmekä myöskään salli yhteistyökumppaneidemme tekevän niin.

Toimintaamme ohjaavat kansalliset ja kansainväliset eettiset säännökset ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa. Ne varmistavat, että työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi ovat etusijalla koko rekrytointiprosessin ajan. Tämä sisältää muun muassa työehtojen noudattamisen, oikeudenmukaisen palkkauksen ja työturvallisuuden takaamisen.

Amikon whistleblowing -ilmoituskanava

Meille on tärkeää edistää vastuullista, avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria ja noudattaa kaikessa toiminnassamme eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä ja voimassaolevia määräyksiä. Sen varmistamiseksi olemme luoneet ilmoituskanavan, jonka välityksellä mahdollisesta sääntöjen vastaisesta toiminnasta voidaan tehdä ilmoitus. 

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan tuoda sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta. 

Kanavalle pääset täältä. 

Scroll to Top