In English
In English

360-arviointi

360-arviointi antaa objektiivisen palautteen henkilöiden toiminnasta.

Tunnista kehitysmahdollisuutesi ja toimintasi haasteet

360-arviointi antaa objektiivisen palautteen henkilöiden toiminnasta organisaation silmin. Palautteen avulla johdon ja esihenkilöiden itsetuntemus lisääntyy ja heidän on mahdollista tunnistaa kehityskohteitaan. Näin koulutus- ja kehitysohjelmien laatiminen yhdistyy luontevammin organisaation toiminnan strategisiin päämääriin ja tarpeisiin.

360-arviointi on muokattavissa oman organisaatiosi tarpeiden mukaan tai voit käyttää valmista kyselypohjaa esimerkiksi seuraavissa kehityskeskusteluissa ja kehittämisprojekteissa:

  • Asiantuntija
  • Asiakaspalvelu
  • Hallinto
  • Johto / esihenkilö
  • Myynti
  • Ylin johto.

360-arviointi luo suotuisan ilmapiirin rakentavalle ja rehelliselle palautteelle. Tulokset auttavat henkilöitä ymmärtämään toimintansa vaikutukset organisaatioon, ja kuinka he voivat lisätä tehokkuuttaan.

Tätä kautta tulokset auttavat henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatimisessa sekä lisäävät halukkuutta oman toiminnan kehittämiseen.

360-arvioinnin avulla kehityskeskustelu sujuu helposti!

Jokainen palaute kollegoilta pysyy luottamuksellisena ja nimettömänä koko prosessin ajan. Tämä antaa vastaajille mahdollisuuden vastata vapaasti, avoimesti ja rehellisesti. Vastaajalle näkyy aina hänen itsearviointinsa ja esihenkilön arviointi erikseen tunnistettavina.

Arvioinnissa on mahdollista valita joko kahdeksasta valmiista kyselylomakkeesta tai valitsemalla 31 eri osaamisen kokonaisuudesta juuri yrityksesi tarpeita palveleva kokonaisuus. Valitsetpa valmiin mallin tai kokoat osaamisalueista yritystäsi palvelevan kokonaisuuden, on 360-arviointi luotettava ja kattava työkalu kehityskeskusteluun ja osaamisen kehittämiseen.

Vastaajat arvioivat yksilön suorituskyvyn tai osaamisen asteikolla 1–7 (1 osoittaa, että yksilö tarvitsee kehitystä kyseisellä alueella ja 7 osoittaa, että henkilö on poikkeuksellisen hyvä kyseisellä osa-alueella). Arvioinnissa on myös mahdollista pyytää avoimia kommentteja.

Raportti antaa pisteitä kaikilta vastaajilta ja tuo esiin arvioitavan antamien luokitusten väliset erot.

Tämä näkyy graafisesti raportissa ja auttaa yksilöä tunnistamaan alueet, joilla hänellä voi olla väärinkäsityksiä omasta suorituksestaan.

Koulutuskalenteri

Tarjoamme liiketoimintasi kehittämiseen erilaisia sertifioivia asiantuntijakoulutuksia sekä käyttäjäkoulutuksia.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja keskustellaan,
miten voisimme parhaiten auttaa yritystäsi.

Hanna-Mari Haapanen

Liiketoimintayksikön johtaja
Scroll to Top