In English
In English

Tuloksellinen vuorovaikutus

Tuloksellisen vuorovaikutuksen valmennus on suosituin kaikista valmennuksistamme.

Valmennuksen aikana tutustut itseesi ja kollegoihisi paremmin, opit viestimään ryhmän eri jäsenille tehokkaalla tavalla ja kasvatat näin koko ryhmän tuloksellisuutta. Ymmärrät työkäyttäytymistä paremmin ja johdat itseäsi ja muita menestyksekkäämmin.

Valmennus sopii kaikille tiimeille tai ryhmille, joiden pitää työskennellä yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi.

Valmennuksessa hyödynnetään työkäyttäytymisen henkilökohtaista analyysiä (Thomas HPA), jotka muodostavat rungon vuorovaikutusvalmennukselle.  Jokaisen ryhmän jäsenen kanssa käydään henkilökohtainen palautekeskustelu, jolloin henkilöt saavat myös itsensä johtamiseen arvokkaita vinkkejä.

Työkäyttäytymisen analyysi kertoo ryhmän eri jäsenten erilaisesta tarpeesta viestiä ja vastaanottaa informaatiota työssä. Huomioimalla nämä asiat sekä johtamisessa että ryhmän kesken saat selkeät suuntaviivat tulokselliseen viestintään ja myös siihen, mistä ryhmäsi jäsenet motivoituvat. Valmennus huipentuu yhteiseen tilaisuuteen, missä tulokset käydään läpi ja ryhmällesi jää yhteenveto, jossa keskeiset asiat kunkin ryhmän jäsenen osalta käydään läpi.

Tämä valmennus koetaan erittäin positiivisena ja myönteisenä tapana kehittää tuloksellista vuorovaikutusta. Huomioimme automaattisesti kaikki GDPR-säännöt omassa toiminnassamme ja henkilökohtaisten palautekeskustelujen sisältö on luottamuksellinen.

Scroll to Top