In English
In English

Helppokäyttöinen ja toimintavarma HR-järjestelmä

Panasoftin henkilöstöhallinnan järjestelmän avulla voit hallita työntekijöiden tietoja, työsuhteita, palkkatietoja ja luontaisetuja keskitetysti, yhdessä järjestelmässä.

HR-järjestelmä auttaa hallinnoimaan ja automatisoimaan henkilöstöhallinnan prosesseja kuten palkanlaskentaa, työaikaseurantaa, lomalistoja ja muita henkilöstöön liittyviä toimintoja keskitetysti.

Järjestelmä helpottaa henkilöstön tietojen päivittämistä, raportointia ja analysointia. Sen avulla voit myös automatisoida esimerkiksi palkanlaskennan ja helpottaa lomien hallintaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

1

Tarkka ja helppokäyttöinen työaikaseuranta

Työaikaseurantatyökalulla järjestelmään voidaan tallentaa työntekijöiden saapumis- ja lähtöajat, tauot, ylityötunnit ja muut työaikaan liittyvät tiedot. Tämä lisää työaikatietojen tarkkuutta ja luotettavuutta. Samalla se vähentää manuaalista työtä ja virheitä, helpottaa palkanlaskentaa ja parantaa työvoimaresurssien hallintaa sekä mahdollistaa paremman työaikojen suunnittelun ja tehokkuuden seurannan.

Tarkka työaikaseuranta auttaa yritystäsi noudattamaan työaikasääntöjä, työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lisäksi työaikaseurantatyökalu antaa hyödyllistä tietoa esimerkiksi työtuntien jakautumisesta, ylityökorvauksista ja lomien kertymisestä.

2

Saumaton ja tehokas työvuorosuunnittelu

Vuorosuunnittelujärjestelmä parantaa työvoiman hallintaa, varmistaa, että sinulla on oikea määrä työntekijöitä oikeaan aikaan, vähentää työvuoroista aiheutuvia ongelmia ja konflikteja, parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehostaa organisaation toimintaa ja resurssien käyttöä.

Vuorosuunnittelujärjestelmän avulla työvuorolistojen suunnittelu ja muokkaaminen on nopeaa. Se auttaa optimoimaan työvoiman tarpeen. Kun henkilökunta on resurssoitu oikein, ylityötarve vähenee.

3

Kulu- ja matkalaskujen hallinta​

Järjestelmässä voit seurata ja hyväksyä kaikkia niitä kuluja, jotka liittyvät työntekijöiden työmatkoihin, edustuskuluihin, toimistotarvikkeisiin tai muihin työntekijälle korvattaviin kuluihin. Laskut päätyvät hyväksynnän jälkeen automaattisesti mukaan palkanmaksuun. 

 Järjestelmä tehostaa ja nopeuttaa kulu- ja matkalaskujen käsittelyä, helpottaa hyväksyntäprosessia, kulujen raportointia ja analysointia. Se vähentää manuaalista työtä ja virheitä sekä parantaa läpinäkyvyyttä ja mikä tärkeintä – auttaa säästämään esimiesten ja talousosaston aikaa ja resursseja.

4

Luotettavaa ja automatisoitua palkanlaskentaa

 Automatisoidun palkanlaskentajärjestelmän selkeät raportit ja yhteenvedot palkoista ja palkanlaskentaan liittyvistä tiedoista auttavat tekemään parempia päätöksiä palkkaukseen liittyvissä asioissa. Samalla ne parantavat palkanlaskennan tehokkuutta ja tarkkuutta.

Voit valita järjestelmämme osaksi henkilöstöhallinnon ohjelmistokokonaisuutta tai hyödyntää erillistä palkanlaskentapalveluamme.

Panasoft-järjestelmä pähkinänkuoressa

 • Työntekijän tiedot, työsuhteen tiedot ja palkkatiedot sekä luontaisedut
 • Tuntikirjaus
 • Vuorosuunnittelu
 • Työtuntien hyväksyntä
 • Lepoaikojen seuranta
 • Kulu- ja matkalaskujen hallinta
 • Integraatio muihin HR-järjestelmiin
 • Työsuhteen historiatiedot
 • Lomien ja poissaolojen hallinta
 • Koulutusten, pätevyyksien ja sertifikaattien hallinnointi 
 • Palkanlaskenta ja raportointi
 • Työsuhteen aikaisten dokumenttien tulostus ja tallennus (mm. työsopimukset ja -todistukset sekä työsuhteen historiatiedot)

Panasoft tehostaa henkilöstöhallintoa

Panasoftin järjestelmä tarjoaa lukuisia työkaluja henkilöstöhallinnon osa-alueiden automatisointiin. Järjestelmän avulla yritykset voivat tehostaa prosessejaan ja parantaa tiedonhallintaa.

Tehokas

Järjestelmä tehostaa henkilöstöhallintoa automatisoimalla useita manuaalisia ja aikaa vieviä tehtäviä, kuten palkanlaskennan ja työaikaseurannan ja henkilöstöhallinnossa työskentelevät voivat keskittyä strategisempiin tehtäviin.

Monipuolisten raportointi- ja analyysityökalujen ansiosta päätöksenteko perustuu aina ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Päätöksenton tueksi tarvittava tieto on myös aina oikeiden ihmisten ulottuvilla, yhdessä paikassa.

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöisen ohjelman avulla voit hallita henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä vaivattomasti. Järjestelmä toimii saumattomasti kaikilla päätelaitteilla ja tarjoaa lukuisia käytännöllisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat päivittäistä työtäsi. Sen avulla saat nopeasti kattavan ja selkeän kuvan henkilöstön tilanteesta.

Kattava tuki

Koulutamme tarvittavat henkilöt järjestelmän käyttöön. Käyttöönoton jälkeen autamme sinua ratkaisemaan mahdolliset ongelmat mahdollisimman nopeasti ja tuemme sinua tarvittaessa järjestelmän tehokkaassa hyödyntämisessä. 

Skaalautuva

Järjestelmä on räätälöitävissä. Voit valita moduulit, jotka sopivat parhaiten tämän hetken tilanteeseen, ja laajentaa järjestelmää tarpeidesi kasvaessa – maksat vain niistä ominaisuuksista, joita todella tarvitset.

Järjestelmä integroituu saumattomasti muihin taloushallinnon ohjelmistoihin, mikä tehostaa tiedonkulkua ja prosesseja entisestään.

Luotettava

Henkilöstöhallinnon tietojen eheys eli se, että että tiedot säilyvät muuttumattomina koko niiden tallennusprosessin ajan sekä tietoturva ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Olemmekin kiinnittäneet tietoturvaan erityistä huomiota järjestelmää kehitettäessä. Luotettava ja turvallinen järjestelmämme varmistaa, että henkilöstötietosi ja muut arkaluontoiset tiedot säilyvät suojattuina.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä ja sovitaan järjestelmän esittelystä.

Jukka Karvanen

Toimitusjohtaja
Scroll to Top