In English
In English

Hoiva-alan osaajia Filippiineiltä

Suomeen saapuvat sairaanhoitajat ovat ammattitaitoisia ja englannin kielen taitoisia. He ovat käyneet suomen kielen kursseja ja saaneet opastusta suomalaiseen työkulttuuriin. Suomeen saavuttuaan heillä on mahdollisuus kouluttautua lähihoitajiksi työn ohessa.

Näin me sen teemme

1

Rekrytointi ja koulutus

Etsimme yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa Filippiineiltä sairaanhoitajia, jotka ovat motivoituneita työskentelemään Suomessa. Tarjoamme heille mahdollisuuden osallistua koulutusohjelmaan, joka alkaa jo lähtömaassa ja jatkuu kattavalla perehdytysjaksolla Suomessa. Tämä varmistaa, että heillä on tarvittava ammattitaito ja tiedot suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä ennen töiden aloittamista.

2

Integroituminen ja ammatillinen kehittyminen

Suomeen saapuneilla sairaanhoitajilla on mahdollisuus kouluttautua työn ohessa oppisopimuksella lähihoitajiksi. Tämä sitouttaa työhön ja auttaa integroitumaan paremmin suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Lisäksi oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti.

3

Kokonaisvaltainen tuki

Pidämme huolta jokaisesta hoitajasta ja autamme kotoutumisessa. Huolehdimme käytännön asioista kuten majoituksesta, liikkumisesta ja paikallisista pankkitileistä, jotta tänne saapuvat työntekijät voivat keskittyä työhönsä ja uuteen elämäänsä Suomessa.

4

Kielitaito

Kielitaito on tärkeä osa hoitajien rekrytointiprosessia. Jokainen hoitaja opiskelee suomen kieltä ja suomalaista (työ)kulttuuria lähtömaassa vähintään kuusi kuukautta, usein vuoden. Työsuhteen alkaessa tarjoamme hoitajille mahdollisuutta kielitaidon parantamiseen lisäkoulutuksella. Haluamme varmistaa, että hoitajat kommunikoivat sujuvasti potilaiden, työkavereiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämä parantaa työn sujuvuutta ja laadukasta hoitoa. Kielitaito myös auttaa hoitajia kotoutumaan paremmin.

5

Oppisopimuskoulutuksella eteenpäin

Suomeen saapuvat sairaanhoitajat aloittavat hoiva-avustajina. Kun he ovat rauhassa tutustuneet suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja työympäristöön he voivat halutessaan kouluttautua oppisopimuksella lähihoitajiksi – tämä helpottaa hoitajapulaa välittömästi. Koulutus tarjoaa heille mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja siirtyä kohti uusia haasteita.

Scroll to Top