In English
In English

Vuokratyö verrattuna kevytyrittäjyyteen

Digitalisaation ja sen aiheuttaman työnmurroksen lisäksi voimakkaasti markkinoidut kevytyrittäjyyden ratkaisut ovat osaltaan mullistamassa työelämää. Kevytyrittäjyys on uusi termi, jota ei lain silmissä ole olemassa. Kyseessä on markkinointinimi laskutuspalvelun käytölle, ja lain silmissä puhutaan yrittäjyydestä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Kevytyrittäjä tekee töitä omiin nimiinsä ja käyttää laskutuspalvelua laskuttaakseen asiakkaitaan. Laskutuspalveluiden avulla yksityishenkilöt voivat laskuttaa töistään ilman Y-tunnusta. Kevytyrittäjä määrittelee itse palkkionsa, työaikansa ja -ehtonsa. Laskutuspalvelu taas hoitaa esimerkiksi vakuutusmaksut, verot ja muun byrokratian omaa palkkiotaan vastaan. Lain ja viranomaisten silmissä kevytyrittäjyyden ja työsuhteisen työnteon välinen  ero on kuitenkin aina kiinni jokaisesta tapauksesta erikseen. Vuokratöissä pelisäännöt, viranomaistulkinnat ja lait ovat paljon yksiselitteisemmät. Vuokratöissä olet henkilöstöpalveluyrityksen työntekijä, joka työskentelee henkilöstöpalveluyrityksen asiakasyrityksessä.

Laskutuspalveluiden käyttö on lisääntynyt uberisaation myötä.

Uberisaatio on globaali-ilmiö, jolla viitataan työelämää mullistavaan alustatalouteen. Yhdysvalloissa perustettu Uber on taksipalvelu, joka yhdistää kuljettajat (yksityishenkilöt, joilla on auto käytössä) ja asiakkaat älypuhelinsovelluksen avulla. Oletettavaa on, että digitalisaation kiihtyminen ja sen myötä alustatalouden lisääntyminen lisää myös itsensätyöllistäjien määrää tulevaisuudessa.

Kevytyrittäjille laskutuspalveluja tarjoavien yritysten palveluhintojen vertailu on työlästä, koska yritysten perimät palkkiot ja niiden perusteet vaihtelevat.

Vuokratyöntekijä vai palvelun ostaminen kevytyrittäjältä

– Yritysten näkökulmasta freelancer-työsuhteiden ja laskutuspalveluiden käytön yleistyminen lisää vaihtoehtoja henkilöstöasioiden ratkaisemiseen, koska työntekijän palkkaaminen on aina riskaabelimpaa kuin kevytyrittäjän palvelun ostaminen. Työntekijän vuokraaminen vähentää myös yrityksen riskiä, sillä silloin me henkilöstöpalveluyrityksenä vastaamme siitä, että meiltä vuokrattu työntekijä sopii tehtäväänsä, Amikon myyntijohtaja Jarno Salmela toteaa.

Henkilöstöpalveluyrityksen kautta työntekijän vuokraaminen esimerkiksi sesonkihuippujen tasaamiseksi voi olla yritykselle siis turvallisempi vaihtoehto kuin kevytyrittäjän palvelujen ostaminen.

Kun yritys ostaa palvelun henkilöstöpalveluyritykseltä, on Amikon kaltaisella henkilöstöpalveluyrityksellä osaamista ja resursseja löytää yritykseen yrityksen tarpeita vastaava osaaja. Eikä työntekijää tarvitsevan yrityksen tarvitse myöskään käyttää omia resurssejaan oikean ihmisen löytämiseksi.

Työntekijän näkökulmasta laskutuspalvelun käyttö on usein järkevää, jos työ on pienimuotoista ja epäsäännöllistä. Kevytyrittäjä ei ole oikeutettu esimerkiksi starttirahaan eivätkä hankinnat ja muut kulut ole samalla tavalla vähennyskelpoisia kuin esimerkiksi toiminimiyrittäjyydessä. Kevytyrittäjyydessä ei myöskään ole mahdollisuutta arvonlisäverohuojennuksiin vaan kaikesta peritään arvonlisävero.

Mikäli laskutuspalvelua käyttävä kevytyrittäjä on työttömyystuella, saattavat tuen maksajan (kuten KELAn tai työttömyyskassan) tulkinnat siitä, onko kevytyrittäjä sivutoiminen yrittäjä vai kokoaikainen yrittäjä tulla tuensaajalle yllätyksenä.

Vuokratyö on usein hyvä vaihtoehto, jos ura on alussa, työkokemusta on vähän tai haluaa vaihtelevan työuran ja päästä mukaan erilaisiin työyhteisöihin.

– Usein vuokratyötä ajatellaan hetkellisenä elämänvaiheena, mutta meillä on asiakasyrityksissä vuokratyöntekijöitä, jotka haluavat olla vuokratyösuhteessa. Vuokratyösuhteessa on enemmän vapauksia kuin tavanomaisessa työsuhteessa, Salmela sanoo.

Hän painottaa, että vapaudet liittyvät enemmänkin työsuhteiden kestoon ja siihen, milloin haluaa pitää esimerkiksi lomaa. Työ itsessään on aina yhtä vastuullista, kuin se olisi asiakasyrityksen työntekijänä.

– Vain palkanmaksaja on eri.

Vuokratyöntekijänä mahdollisuudet työllistyä ovat monipuoliset ja henkilöstöpalveluyritys pitää huolta vuokratyöntekijöidensä hyvinvoinnista.

Vuokratyötä tehdään kaikenlaisissa työsuhteissa

Vuokratyöntekijänä on mahdollista tehdä kaikenlaisia työsuhteita: kokoaikaisia ja osa-aikaisia, määräaikaisia sekä jopa vakituisia työsuhteita. Amiko tekee vuokratyöntekijän kanssa määräaikaisen sopimuksen, jos asiakasyrityksessä ei ole tarjolla vakituista pestiä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään, mikäli työntekijä haluaa, myös tarjoamaan katkeamattomia työsuhteita asiakasyrityksissä.

On myös mahdollista, että vuokratyöntekijä palkataan suoraan asiakasyrityksen listoille töihin. Salmelan mukaan vuokratyö on ollut monelle entiselle amikolaiselle tapa päätyä asiakasyrityksen palkkalistoille.

– Pidän sitä meille onnistumisen mittarina, emmekä ole vuokratyöntekijöistämme mustasukkaisia asiakasyrityksillemme. Kun löydämme niin hyviä tekijöitä, että heidät otetaan asiakasyritykseemme töihin, olemme onnistuneet omassa työssämme ja puoleemme käännytään taas, kun asiakasyritys tarvitsee työntekijöitä.

Salmelan mukaan vuokratyöstä on edelleen paljon väärinymmärryksiä, mutta koska henkilöstöpalveluyritysten palvelujen käyttö ja vuokratyö yleistyvät työmaailman muuttuessa, alkavat pahimmat väärinkäsitykset olla jo mennyttä aikaa ja eteenpäin mennään koko ajan.

– Yksi yleisimpiä väärinkäsityksiä on, että vuokratyöntekijälle ei kerry lomia. Se ei pidä paikkaansa, loma kertyy kuten muillakin asiakasyrityksen työntekijöillä, joissakin lyhyemmissä työsuhteissa kuitenkin päädytään maksamaan kertynyt loma rahana, Salmela sanoo.

Vuokratyöntekijänä saa  vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, usein Amikon työntekijöillä on työehtosopimuksen minimiä parempi sopimuspalkka ja tietenkin ylityö- ja vuorolisät ovat samoja kuin asiakasyrityksessä työskentelevien työehtosopimuksessa on määritelty. Myös työterveyspalvelut ovat vuokratyössä lainmukaiset.

Kevytyrittäjänä työterveyshuollosta tulee huolehtia itse.

Myös eläke kertyy vuokratyöstä kuten muustakin työsuhteesta. Kevytyrittäjän kohdalla riippuu laskutuspalvelun palveluista, miten YEL eli yrittäjän eläketurvavakuutus on hoidettu. Suomessa eläke ja sosiaaliturva riippuvat yrittäjillä YEL-maksusta, joka perustuu yrittäjän itsensä määrittämään työtuloon.

Työ kevytyrittäjänä

  • neuvottelet itse korvauksen työstäsi, myös lisien osalta.
  • viranomaisten silmissä saatat olla yrittäjä, vaikka laskutuspalvelun asiakkaana et ole oikeutettu vähennyksiin tai yritystukiin.
  • saatat kuulua YEL-vakuutuksen piiriin, vastaat itse eläkekertymästäsi.
  • huolehdit itse työhyvinvoinnistasi.
  • lomia ei kerry.

Vuokratyöntekijänä

  • olet työsuhteessa henkilöstöpalveluyritykseen, mutta teet työsi asiakaspalveluyrityksessä.
  • henkilöstöpalveluyritys huolehtii sosiaalimaksuistasi, eläkemaksuistasi ja työhyvinvoinnistasi.
  • kerrytät lomia (usein lomia ei ehdi vuokratyösuhteen aikana pitää ja ne maksetaan rahana).
  • Amiko pitää huolta, että työsi jatkuvat seuraavassa asiakasyrityksessä eikä töiden jatkuvuudesta tarvitse huolehtia samalla tavalla kuin yrittäjänä.
vuokratyo-vai-yrittajyys

Lisää juttuja

Hanne_Amiko tyokykypalvelu

“Amiko piti huolta, että asiat menevät maaliin”

Hanne Honkanen oli alle kolmekymppinen kokki ja ravintoloitsija, kun sidekudosreuma vei hänen kykynsä toimia ammatissaan. 13 vuoden ura salissa ja keittiössä oli ohi, konkurssivelat painoivat päälle ja olo oli näköalaton. – Tiesin, että haluaisin tehdä töitä ihmisten parissa, mutta kun ei ollut kokemusta mistään muusta työstä, en osannut ajatella muita

Lue koko juttu

Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimpiä voimavarojamme. Amiko-konserni panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin tarjoamalla henkilöstölleen Mielen Chat ja Sparri -palvelut alkaen 10.10.2023. Mielen Chat ja Sparri ovat ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua, joka mahdollistaa luottamuksellisen yhteydenoton ammattilaiseen chatin kautta 24/7 ilman ajanvarausta. Mielen sparri-videovastaanotto tarjoaa aktiivista, selventävää tukea ja taitojen vahvistamista. Palvelu soveltuu esimerkiksi

Lue koko juttu
Scroll to Top