In English
In English

Työkykypalvelut onnistuu työllistämisessä, koska jokaisen tarpeisiin etsitään yksilöllisiä ratkaisuja

Amiko Työkykypalvelut on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka liiketoiminnan ydin on yksilön omien kykyjen paras mahdollinen hyödyntäminen ja ihmisten työllistäminen. Amikon ammatillinen kuntoutus on haluttu kumppani yrityksille sekä suurille työeläkeyhtiöille, sillä Työkykypalveluilta löytyy kokemusta monenlaisista työllistämishankkeista ja ammatillisen kuntoutuksen toteutuksista sekä erilaisten muutosturvatilanteiden hoitamisesta. Työkykypalveluiden toiminnan pyörittämisestä vastaa 15 vuotta uravalmennuksia tehnyt Olli Pitkänen.

Uravalmennuksen ja ammatillisen kuntoutuksen kysyntä työmarkkinoilla kasvaa jatkuvasti

Työmarkkinoilla on nähtävissä kasvava kysyntä uravalmennukselle ja ammatilliselle kuntoutukselle. Ennen Amiko Työkykypalveluiden johtoon siirtymistään Olli Pitkänen koulutti Amikon henkilöstökonsultteja vetämään onnistuneita ammatillisen kuntoutuksen valmennuksia. Valmennuksessa autetaan koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa.

Nyt Pitkänen toimii Työkykypalveluiden toimialajohtajana ja on nähnyt vuosien varrella työhönvalmennuksen ja uraohjauksen tarpeiden muuttuvan. Pitkäsen urapolku käynnistyi nuoriso- ja lastensuojelutyöstä, josta kiinnostus vei uravalmennusten pariin.

– Uravalmennus on kiehtovaa, sillä työssä on mahdollista tarjota apua konkreettisesti. Olen työskennellyt sekä kunnille ja valtiolle että yksityisille palveluntuottajille. Ehkäpä tärkein oppi omalta uraltani on, että työllistymisen haasteet ovat jokaisella yksilölliset. Tärkeintä on löytää jokaisen työntekijän motivaatio ja keinot osaamisen valjastamiseen, Pitkänen selventää.

Pitkäsellä on Amiko Työkykypalveluissa kaksoisrooli. Toimialajohtajana Pitkänen vastaa hankesuunnittelusta ja palveluiden tuottamisesta isoille asiakasorganisaatioille. Toinen puoli Pitkäsen työtä on konkreettisempaa: Työkykyvalmennuksessa Pitkästä motivoi yksilöllisten kykyjen löytäminen työllistämisen jouduttamiseksi.

Toimialajohtaja Pitkänen tunnustautuu intohimoiseksi hiihtäjäksi ja kotiovelta on kävelymatka Vuosaaren hiihtoladuille. Vapaa-ajallaan Pitkänen haastaa itseään myös kamppailulajeissa. Oli kyse vapaa-ajan harrastuksista tai sopivien työpaikkojen löytämisestä, Pitkänen ottaa haasteet vastaan.

Työkykypalvelut tekee tulosta työllistämällä ihmisiä

Pitkänen korostaa, että Amiko Työkykypalveluiden menestyminen on kiinni työllistämisen onnistumisista. Työkykypalveluiden toiminta on sidottu tulostavoitteisiin, mikä motivoi kokeilemaan luoviakin ratkaisuja työllistämisen työhönvalmennuksessa ja uraohjauksessa. Yritys toimii palveluntuottajana isoille vakuutus- ja työeläkeyhtiöille. Yritysasiakkaat maksavat siitä, että henkilö autetaan urapolulla eteenpäin.

– Työkykypalveluissa olemme valmiita kokeilemaan uusia, luoviakin ratkaisuja henkilöiden työllistämisessä. Nykyään työelämässä täytyy kouluttautua ja oppia jatkuvasti uutta. Sama pätee myös työllistämiseen, Pitkänen muistuttaa.

Työkykypalveluissa mietitään jatkuvasti uusia ja raikkaita keinoja, joilla työttömäksi joutuneiden ihmisten potentiaali saataisiin valjastettua uudestaan ja jokaiselle löytyisi soveltuva työpaikka. Yhteiskunnallisesti Amiko Työkykypalveluiden toiminta on merkittävää ja kokeileva ote tekemiseen on tuottanut tulosta lukuisissa työllistämishankkeissa.

Työllistämishankkeet onnistuvat silloin kun löydetään motivaatio ja sopiva tehtävä

Työpaikkoja ei voi monistaa, eikä kaikkia työttömiä työllistää samalla sapluunalla. Jos tarkastellaan suurta joukkoa työllistettäviä ihmisiä, työllistymisen esteet ovat hyvin erilaisia. Pitkänen peräänkuuluttaa työnantajien kykyä nähdä yksilön potentiaali.

– Keski-iän ylittänyt työnhakija saatetaan nähdä riskinä rekrytoinnissa, sillä aktiivisia työvuosia on edessä vähemmän kuin nuorilla. Toisaalta iäkkäämmillä ammattilaisilla on työhistoriansa aikana karttunut arvokasta kokemusta, jota nuorella hakijalla ei voi olla. Sitä vastoin nuoret, ensimmäisiä työpaikkoja metsästävät työnhakijat saatetaan yrityksessä nähdä oikukkaina ja arvaamattomina resursseina yritykselle. Motivaatiota ja innokkuutta sen sijaan riittää varmasti, kun nuorelle työntekijälle löydetään soveltuva tehtävä, Pitkänen puntaroi työllistämistä työnantajan näkökannasta.

Viimeisten vuosien aikana Amiko Työkykypalvelut on toteuttanut muun muassa ELY-keskukselle ammatillisen kuntoutuksen verkkokurssin, joka oli suunnattu alle 30-vuotiaille opiskelusuuntaa etsiville työnhakijoille. Hankkeen tuloksena viisi kuudes osaa osallistujista löysi itselleen sopivan opiskelupaikan.

Myös Pohjois-Satakunnassa Työkykypalvelut toteutti onnistuneen pilottihankkeen. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida 30–50-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä ja auttaa löytämään ihmisten kyvykkyys työmarkkinoilla. Pitkänen pitää hankkeita erittäin onnistuneina.

Korona muutti työn luonteen ja haastoi uraohjausta

Ihmisten työllistäminen ja työllistymisen haasteet ovat muuttuneet lyhyessä ajassa. Siinä missä kymmenen vuotta sitten merkittävin työnteon este oli tuki- ja liikuntaelinsairaudet, nykyisin työmarkkinoilla kuormitusta on myös henkisessä jaksamisessa.

Pitkäsen mukaan lähes puolet työkykypalveluiden piiriin tulevista työntekijöistä kärsii uupumuksesta tai henkisen puolen haasteista. Korona-aika sekä etätyöskentely näkyvät ammatillisessa kuntoutuksessa sekä muutosturvavalmennuksen kysynnässä. Etätyöskentelyyn siirtyminen irrottaa työntekijän työyhteisöstä ja muuttaa arkea. Tämä on haastanut myös Työkykypalveluja muuttamaan toimintatapoja.

– Pandemian jyllätessä työkokeilupaikkojen löytäminen muodostui ongelmaksi, mutta varsinkin tietotyön pariin työllistyvien ihmisten perehdyttämisessä etäyhteydellä otettiin isoja harppauksia. Työmarkkinoilla on mukauduttu uusiin käytäntöihin ja myös omassa työssäni esimerkiksi Microsoft Teamsin mahdollisuudet ovat tulleet tutuiksi, Olli Pitkänen avaa viime vuosien tuomia muutoksia Työkykypalveluiden arjessa. 

YT-neuvotteluissa tarve muutosturvavalmennukselle

Useilla aloilla on käynnissä YT- neuvotteluja, joiden seurauksena työvoimaa joudutaan irtisanomaan.   Työvoiman irtisanominen on kriisi työntekijälle sekä yritykselle. Suomessa on maailman tiukin YT-neuvottelulaki, joka velvoittaa yrityksiä järjestämään irtisanotuille työntekijöille uusia uramahdollisuuksia. Tätä kutsutaan nykyisin muutosturvaksi.

Ei ole yhdentekevää, millainen muutosturvavalmentaja työyhteisölle osoitetaan. Uudelleen työllistymisen motivaatio on vaikeaa löytää, ellei uutta urapolkua työntekijälle etsivä valmentaja ole itse motivoitunut löytämään parhaita ratkaisulle uudelleen työllistämiseen. Onnistunut muutosturvavalmennus ja uudelle urapolulle ohjaaminen vaikuttaa myös suoraan yrityksen työnantajamielikuvaan.

– Työmarkkinoilla on herätty siihen, että työnantajalla on vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista. Työntekijät pitävät yrityksen arvopohjaa yhä tärkeämpänä työpaikkaa etsiessään. Ei riitä, että arvot ovat kauniita sanoja, vaan ne pitää lunastaa teoilla. Toimivan muutosturvavalmennuksen järjestäminen on konkretiaa ja vastuullinen teko, jota työnhakija arvostaa, Pitkänen selventää.

Lue lisää Työkykypalveluiden muutosturvavalmennuksesta!

Työkykypalvelut on osa Amiko Groupia

Olli Pitkänen näkee paljon etuja Amiko-konsernin eri tytäryhtiöiden yhteenliittymästä. Pitkänen järjestää myös sisäistä uravalmennusta konsernin työntekijöille ja käyttää esimerkiksi Thomas Suomen työkaluja hankkeiden työhönvalmennuksessa ja uraohjauksessaan.  Niiden käytöstä saatiin erinomaisia tuloksia Amikon ja työeläkeyhtiö Varman pilottihankkeessa. Työkykypalvelujen organisaatio voi hyödyntää myös Amikon henkilöstöpalvelujen osaamista ja saa sieltä ajankohtaista tietoa työmarkkinoiden tilanteesta.

 Amiko Group

Kotimaisen Amikon vahvuuksia on poikkeuksellisen laaja palveluvalikoima. Vuokratyöntekijöiden lisäksi Amikolta saa kattavat rekrytointipalvelut, soveltuvuus- ja henkilöstöarvioinnit, työkykypalvelut, ohjelmistopalvelut, meriliikenteen miehityspalvelut sekä palkanlaskenta- ja tilitoimistopalvelut.

  • Vuonna 2014 perustettu Amiko-konserni toimii valtakunnallisesti ja on yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä toimialallaan.
  • Amiko toimii koko Suomen alueella.
  • Vuonna 2024 Amiko on 12. suurin järjestäytynyt henkilöstöpalveluyritys.

Tutustu tarkemmin Amiko Groupiin!

 

Olli Pitkänen Amikon työkykypalveluista

Lisää juttuja

Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimpiä voimavarojamme. Amiko-konserni panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin tarjoamalla henkilöstölleen Mielen Chat ja Sparri -palvelut alkaen 10.10.2023. Mielen Chat ja Sparri ovat ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua, joka mahdollistaa luottamuksellisen yhteydenoton ammattilaiseen chatin kautta 24/7 ilman ajanvarausta. Mielen sparri-videovastaanotto tarjoaa aktiivista, selventävää tukea ja taitojen vahvistamista. Palvelu soveltuu esimerkiksi

Lue koko juttu
Satu Mansikkamäki lemmikkinsä kanssa

Satu Mansikkamäki uudeksi työkykyvalmentajaksi

Amikon työkykypalveluissa on aloittanut uusi työkykyvalmentaja, Satu Mansikkamäki. Satu on kokenut sosionomi (AMK), jolla on erikoisosaamista työkykykuntoutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta. Satulla on monipuolista kokemusta aikuissosiaalityöstä, pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä, mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä yrittäjyydestä. Laajan kokemuksensa ja koulutuksensa ansiosta hänellä on kyky ymmärtää monenlaisia työkyvyn haasteita ja löytää niihin ratkaisuja. Satu auttaa

Lue koko juttu
Scroll to Top