In English
In English

Amikon muutosturvapalvelu tukee YT-tilanteessa

Muutostilanteet yrityksessä ovat tuskin koskaan helppoja liiketoiminnan tai työntekijöiden näkökulmasta. YT-neuvotteluiden jälkeinen aika on täynnä epävarmuutta ja haasteita, jotka vaikuttavat merkittävästi sekä yrityksen että yrityksessä työskentelevien sekä etenkin irtisanottujen työntekijöiden henkilökohtaiseen elämään. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan ammattimaista tukea ja konkreettista apua, jolla vaikea tilanne käännetään mahdollisuudeksi niin yrityksen ja irtisanottujen henkilöiden kohdalla.

Muutosturvan tarjoaminen osoittaa yrityksen sitoutumisen työntekijöihinsä myös vaikeina aikoina. Tämä lähettää voimakkaan viestin siitä, että työntekijöiden hyvinvointi on tärkeää. Ammattitaitoiset muutosturvapalvelujen tarjoajat auttavat paitsi irtisanottuja työntekijöitä myös yrityksiä navigoimaan muutoksen läpi mahdollisimman sujuvasti ja inhimillisesti.

Muutosturvan avulla eteenpäin

Muutosturvapalvelut auttavat irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden suunnan. Oli kyseessä sitten uudelleentyöllistyminen tai kouluttautuminen, muutosturvan avulla autetaan yksilöä määrittämään uusi suunta ja työllistymään mahdollisimman nopeasti.

Muutosturvavalmennus on lakisääteinen palvelu yli viisi vuotta työskennelleelle työntekijälle, joka tekee työtä yli 30 henkilön yrityksessä. Valmennus auttaa työntekijöitä siirtymään uuteen vaiheeseen elämässään ammattimaisen ja konkreettisen tuen ja ohjauksen kautta.

Tarpeeseen sovitettua valmennusta korkealla asiakastyytyväisyydellä

Jokainen yritys on erilainen ja siksi muutosturvavalmennus tulee sovittaa erilaisiin tilanteisiin. Valmennukset voivat olla yksilö- tai ryhmävalmennuksia, riippuen tilanteesta ja asiakkaan toiveista.

Ammattitaitoiset uravalmentajat ovat tietoisia eri alojen työmarkkinoista ja muutostilanteisiin liittyvistä haasteista. Heillä on monipuolista osaamista nykyaikaisista hakukanavista ja hakutavoista, joten he pystyvät tarjoamaan konkreettisia keinoja kohti uutta suuntaa. Amikon muutosturvavalmentajat hyödyntävät kansainvälisesti validoituja Thomasin henkilöarviointeja, joilla muutosturvan asiakkaille etsitään heille sopivimpia uravaihtoehtoja peilaten sitä samalla eri alojen työllisyysnäkymiin.

Amiko työkykypalvelujen muutosturvavalmennuksen asiakkailta saatu palaute osoittaa vahvaa luottamusta.  Viimeisimmissä mittauksissa NPS-luku oli 80, joka kertoo siitä, että palvelu on koettu merkittävän hyödyllisenä.

Hyödynnä muutosturvapalveluja oikein

Muutosturvapalvelut eivät ole ainoastaan irtisanotuille työntekijöille tarkoitettu apu. Ne ovat myös yrityksen etu. Muutosturvan tarjoaminen auttaa luomaan myönteistä ilmapiiriä ja osoittaa, että yritys huolehtii työntekijöistään myös vaikeina aikoina. Tällä on vaikutusta yrityksen maineeseen ja brändiin sekä yritykseen jääneiden työntekijöiden sitoutumiseen YT-neuvottelujen jälkeisessä ajassa.

Muutos on myös mahdollisuus

Muutostilanteet voivat olla raskaita, mutta ammattimaisesti toteutettu muutosturvaprosessi toimii siltana uuteen aikaan. Hyvin hoidettuna se auttaa luomaan uutta suuntaa ja mahdollisuuksia vakavassakin tilanteessa sekä yritykseen jääville, että irtisanotuille. Muutosturvapalvelujen ammattilaiset ottavat huomioon niin työntekijöiden kuin yritysten tarpeet ja realiteetit. Vastuullista yritystoimintaa tavoitteleville se on paljon enemmän kuin lakisääteisen velvoitteen hoitamista.

Katso videolta uravalmentajiemme Olli Pitkäsen ja Satu Mansikkamäen terveiset.

Amikon uravalmentajat Olli Pitkänen ja Satu Mansikkamäki

Lisää juttuja

Scroll to Top