Mitä vuokratyö tarkoittaa?

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan
lakiteksteissä käyttäjäyritykseksi. Käytämme käyttäjäyrityksestä nimitystä asiakasyritys.

Vuokrayritys vuokraa työntekijänsä käyttäjäyritykselle /asiakasyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle.
Vuokrayrityksestä käytetään myös nimitystä henkilöstöpalveluyritys.