Työnhakijoille

Tarjolla on työpaikkoja monelta eri alalta ja monenlaisia työkavereita, tule amikolaiseksi!

Vuokratyön avulla nopeasti työelämään

Vuokratyöntekijän työsuhde on aivan yhtä tärkeä ja arvokas kuin työntekijän, joka on työsuhteessa suoraan yritykseen. Sitoutuminen on vuokratyössä molemminpuolista – työnantaja on sitoutunut työntekijään ja työntekijä työnantajaan.

Kun valitset työnantajaksesi Amikon, osaavana tekijänä pääset nopeasti oman alasi töihin ja saat tehdä töitä haluamallasi tavalla – kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti. Tarjoamme päivätyötä sekä vuorotyötä. Meille sinä olet tärkeä ja haluamme, että työelämä on mutkaton osa muuta elämääsi. Amikolaisena olet työntekijämme, josta kannamme vastuun, vaikka teetkin työsi asiakasyrityksessämme.

Olemme Henkilöstöpalvelualan yritysten liiton jäsen, ja sitoutuneet kehittämään koko alaa yhdessä muiden jäsenyritysten kanssa.

Avoimet työpaikat Avoin hakemus

Usein kysytyt kysymykset

Saako lomautettuna tehdä muita töitä?

Lomautus ei estä sinua ottamasta lomautusajaksi muuta työtä – kokopäiväistä tai osa-aikaista.

Jos olet osa-aikaisesti töissä lomautuksen aikana, sinulla saattaa olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan. Sinun pitää vain

  • täyttää jäsenyysehto (liittoon tai kassaan kuuluessa)
  • työssäoloehto
  • olla ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa.

Sovitellussa päivärahassa 50 % työtuloistasi vaikuttaa päivärahaasi. Jos tulosi ovat enintään 300 euroa kuukaudessa (ns. suojaosa), niillä ei ole vaikutusta päivärahasi suuruuteen.  Neljän viikon tarkastelujakson suojaosa on 279 euroa. Suojaosaa on korotettu vuonna 2020 väliaikaisesti 500 euroon kuukaudessa ja 465 euroon neljän viikon tarkastelujaksolle. Korotus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Saamilla tuloillasi on vaikutusta ansiopäivärahan määrään siis vasta suojaosan ylittyessä. Näin ollen voit työskennellä pienimuotoisesti ilman, että sillä on vaikutusta ansiopäivärahasi määrään. Suojaosan yli menevä palkka vaikuttaa 50 % päivärahaasi vähentävästi.

Huom. Muistathan ilmoittaa myös suojaosan alle jäävät tulot ansiopäivärahan maksavalle taholle, eli esimerkiksi KELAan tai liittoon.

Lue lisää Amikon blogista.

Kuka voi hakea Amikolle töihin?

Jokainen, joka haluaa tehdä töitä Suomessa! Meiltä löytyy monen eri alan ammattilaisille töitä. Jos meillä ei ole tällä hetkellä avoimena kiinnostavia työpaikkoja, voit myös jättää avoimen hakemuksen tästä.

Millaisia töitä tarjoatte?

Kauttamme löydät laaja-alaisesti töitä harjoittelijapaikasta ylimpään johtotehtävään. Vuokratyön kautta pääset nopeasti kiinni työelämään itsellesi sopivalla tavalla ja itsellesi sopivaksi ajanjaksoksi.

Avoimia työpaikkoja on tarjolla laidasta laitaan eri toimialoilta aina leipurista, työnjohtajaan ja kassatyöntekijään. Katso avoimet työpaikkamme! Voit tietenkin myös jättää avoimen hakemuksen!

Mitä vuokratyö tarkoittaa?

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan
lakiteksteissä käyttäjäyritykseksi. Käytämme käyttäjäyrityksestä nimitystä asiakasyritys.

Vuokrayritys vuokraa työntekijänsä käyttäjäyritykselle /asiakasyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle.
Vuokrayrityksestä käytetään myös nimitystä henkilöstöpalveluyritys.

Miten työehtoni määräytyvät?

Olemme sitoutuneet kehittämään koko vuokratyöalaa Henkilöstöpalvelualan yritysten liiton jäsenä. Noudatamme työsuhteissa asiakasyrityksen käyttämää työehtosopimusta. Mikäli asiakasyrityksellä ei ole käytössään yleissitovaa työehtosopimusta, noudatamme vähintään lain määräyksiä tai henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta.

Työsuhteessa käytettävistä ehdoista sovitaan työsopimuksessa, joka laaditaan vuokratyöntekijän ja Amikon välille. Oma yhteyshenkilösi Amikolla käy kanssasi työsopimuksen ehdot läpi ennen allekirjoittamista, ja osaa tarvittaessa vastata ja selventää sinulle työsopimuksessa sovittuja asioita.