Amiko Oy – kilpailusäännöt

Kilpailun järjestäjä: 

Amiko Oy
Y-tunnus: 2648189-3
Vesijärvenkatu 15, 15140 Lahti 

Kilpailuihin osallistuminen ja palkinnot 

Järjestäjän vastuu 

Amiko Oy vastaa arpajaisverosta tai lahjaverosta ellei kilpailun säännössä poiketa tästä. Amiko Oy:n työntekijät tai heidän perheensä eivät voi osallistua kilpailuihin. Kilpailut ovat voimassa kilpailuilmoituksessa ilmoitetun ajan. 

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvontaan osallistujat vapauttavat Facebookin – sekä muut sosiaalisen median kanavat (Instagram, LinkedIn), joissa kilpailua on jaettu – vastuusta. Facebook, Instagram tai LinkedIn ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan omia käyttöehtoja. 

Mikäli kampanjaan liittyvästä promootiomateriaaleista löytyy paino tai jokin muu virhe, kampanjan järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista. 

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.  

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.  

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta. 

Osallistuminen kilpailuihin  

Jos kilpailija osallistuu kilpailuun jollakin mediatuotteella tai tiedostolla tai muulla pyydetyllä materiaalilla, hän luovuttaa materiaalin käyttöoikeuden Amiko Oy:n verkkopalveluihin sekä Amiko Oy:n Facebook-, LinkedIn ja Instagram-sivuilla ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Kilpailijalla tulee olla laillinen oikeus käyttää ja osallistua kilpailuun lähettämällään tiedostolla tai mediatuotteella. 

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä vilppiä. 

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen kilpailuun omalla päätöksellään. 

Kilpailut ovat K-18. 

Yksi henkilö voi osallistua jokaiseen arvontaan vain yhden kerran. 

Henkilötietojen käsittely 

Osallistuessasi kilpailuun noudatamme henkilötietolakia kerätessämme osallistumistietoja. Tutustu tietosuojakäytäntöihimme. 

Osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käytetään voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. 

Voitosta ilmoittaminen 

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti kilpailun järjestämiseen käytetyssä sosiaalisen median kanavassa tai sähköpostilla, mikäli kilpailu on järjestetty Amiko Oy:n omistamilla verkkosivuilla viimeistään kuukauden sisällä arvonnan päättymisestä. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa luvan nimensä julkaisemiseen voitosta ilmoittamisen yhteydessä. 

Palkinto on voittajalle henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Jos lähetys palautuu puutteellisten yhteystietojen perusteella, palkintoja ei lähetetä uudestaan. Tavaralahjat toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin. 

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.