Joulukalenterin kilpailusäännöt

Arvonnan järjestäjä:

Amiko Oy,
Vesijärvenkatu 15
15140 Lahti

 

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Arvontaan osallistujat vapauttavat Facebookin – sekä muut sosiaalisen median kanavat (Instagram, LinkedIn), joissa kilpailua on jaettu – vastuusta. Facebook, Instagram tai LinkedIn ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa virheellisten yhteystietojen tai muun esteen vuoksi, järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin, Instagramin tai Linkedinin välityksellä. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi Amikon sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram)

Kilpailut ovat K-18.

Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat osallistuneet kilpailuun sosiaalisen median kautta kommentoimalla tai tykkäämällä kilpailujulkaisusta.

Osallistuminen kilpailuihin

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä vilppiä.

Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa henkilön osallistumisen arvontaan omalla päätöksellään.

Joulukalenterin yhteydessä järjestetään seitsemän (7) arvontaa.

Osallistumisoikeutta ei ole yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Yksi henkilö voi osallistua jokaiseen arvontaan vain yhden kerran.

Järjestäjä maksaa mahdolliset lakisääteiset arpajaisverot.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvonnan voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja mahdollisista muista kuin tässä mainituista kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.